VIOP d.o.o. osigurava vodu za ljudsku potrošnju


Vodoopskrba i odvodnja
grada PregradePregradsko poduzeće osnovano u prosincu 2013. godine

Sustav vodoopskrbe „Pregrada“ osigurava vodu za ljudsku potrošnju na području Grada Pregrade, dijela općine Đurmanec (naselje Prigorje), dijela općine Petrovsko (naselja Svedruža i Štuparje) i dijela općine Krapinske Toplice (naselje Mala Erpenja).

Kanalizacijski sustav funkcionira kao mješoviti sustav odvodnje vode s kontroliranim i nekontroliranim ispustima u vodotok Kosteljina.

Skip to content