Prikaži sve

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA/ICE VIOP d.o.o.

Sukladno članku 25. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji Društva s opisom radnih mjesta VIOP  d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, Stjepana Radića 17, 49218 Pregrada, Nadzorni odbor društva  donosi

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje:

Uprava društva – Direktor

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 • VI ili VII stupanj stručne spreme ekonomskog,pravnog ili građevinskog smjera
 • poznavanje rada na računalu,
 • vozačka dozvola „B“ kategorije
 • 5 godina radnog iskustva

 Uz pisanu molbu mora se priložiti:

 • original ili ovjerenu presliku isprave kojom se dokazuje stupanj i smjer stručne spreme,
 • original ili ovjerenu presliku domovnice,
 • dokaz o radnom stažu,
 • potvrdu o nekažnjavanju,
 • životopis
 • dokumente o ispunjavanju ostalih uvjeta
 • izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine” broj 111/93, 34/99, 121/99-vjerodostojno tumačenje, 52/00- Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)

Direktor se imenuje na razdoblje od 5 (pet) godina.

 Rok za podnošenje molbe je 15 dana od objave natječaja. (od 19.07.2015. – 02.08.2015.)

Pisane molbe s naznakom „natječaj za Upravu društva – Direktora“ dostavljaju se na adresu društva. 

Predsjednik  Nadzornog odbora

                                               Mr.sc. Robert Baričević, dipl.oec., v.r.

 

PRILOG: tekst natječaja (download)

VIOP NATJEČAJ-DIREKTOR

 

CIJENJENI KORISNICI!

 • VIOP d.o.o. prelazi na tromjesečno očitanje domaćinstva. Očitanja će se ubuduće vršiti:
 • za mjesec 1-2-3             – krajem ožujka/početkom travnja
 • Za mjesec 4-5-6             – krajem lipnja/početkom srpnja
 • Za mjesec 7-8-9             – krajem rujna/početkom listopada
 • Za mjesec 10-11-12      – krajem prosinca/početkom siječnja

Molimo da u tom periodu vodomjerna okna budu otključana, čista, te eventualna voda ispumpana, kako bi se izvršilo očitanje.

Brojilo možete i sami očitati i javiti na broj: 049/382-032 ili mail: info@viop.hr

 • Također, napominjemo da prema članku 48. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga VIOP d.o.o., zbog kontrole instalacije javne vodoopskrbe i odvodnje Korisnik dozvoljava pristup na sve dijelove nekretnine i objekta u kojima se nalazi instalacija Korisnika, a koja je spojena na sustav Isporučitelja, te ulaz u vodomjerno okno mora biti slobodan od predmeta (vozila, deponirani materijal i sl.) kako bi se u svakom trenutku moglo nesmetano ući u okno radi održavanja ili očitavanja potrošnje vode.
 • Svi korisnici koji imaju vodomjer sa modulom za daljinsko očitanje obavještavaju se da ne smiju na bilo koji način oštećivati ili manipulirati sa istim (ispadanje modula sa kučišta radi neopreza!), jer svako oštećenje ide na teret korisnika.

UPRAVA VIOP d.o.o.

Skip to content