Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnja i izgradnje UPOV-a u Pregradi

Prikaži sve

Zagorski vodovod d.o.o. je u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, u svrhu realizacije projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi, sklopio:

  • Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava – EN.2.1.11-0072 za izradu studijske, tehničke dokumentacije i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Krapinske Toplice i Aglomeracije Pregrada za sufinanciranje iz fondova Europske unije, s Ministarstvom poljoprivrede kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama, kao Posredničkim tijelom razine 2, dana 22.12.2014. g.
  • Ugovor o sufinanciranju projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi s Ministarstvom poljoprivrede kao Posredničkim tijelom razine 1 i Hrvatskim vodama, kao Posredničkim tijelom razine 2, trgovačkim društvom VIOP d.o.o. Pregrada i općinom Krapinske Toplice, dana 22.12.2014. g.
  • Ugovor o partnerstvu broj 6161/2014 potpisan je s partnerima VIOP d.o.o. Pregrada i općinom Krapinske Toplice, dana 05.11.2014. godine.

Ukupna procijenjena  vrijednost projekta iznosi do 1.992.500 kuna (bez PDV-a), od čega sufinanciranje Europske unije iz Kohezijskog fonda iznosi 85 %, dok će preostali dio od 15 % biti raspodijeljen između Zagorskog vodovoda d.o.o., VIOP d.o.o., Pregrada i općine Krapinske Toplice.

 

Projekt obuhvaća izradu studijske dokumentacije (Studija izvodljivosti, Studija o utjecaju zahvata na okoliš),  projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti, geodetski projekti,…), dokumentacije za nadmetanje za izbor izvoditelja radova, usluge stručnog nadzora nad radovima i nabave opreme, te izrade aplikacije za prijavu projekta izgradnje sustava odvodnje aglomeracije Krapinske Toplice  i aglomeracije Pregrada  za sufinanciranje iz fondova Europske unije.

Po provedenom postupku javne nabave, Zagorski vodovod d.o.o. je sa zajednicom ponuditelja LINEAL d.o.o. (SI-Maribor), TDC ZT-GmbH (A-Furstenfeld), Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH (A-Feldbach), Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Proplus d.o.o. (SI-Maribor) i DK-PROTIM d.o.o. (SI-Maribor), dana 02.07.2015. godine, potpisao Ugovor za izradu studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krapinske Toplice i aglomeracije  Pregrada za sufinanciranje iz fondova Europske unije u vrijednosti od 1.594.000,00 kuna (bez PDV-a).

Krajem lipnja 2017. g. sklopljen je Dodatak Ugovoru kojim je proširen obuhvat sustava odvodnje na ukupnu duljinu od 20.303 m, te je određena ukupna vrijednost Projekta u iznosu od 1.675.600,00 kn (bez PDV-a).

Cilj projekta je proširenje sustava i povećanje broja priključaka na sustav te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno usklađenje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadne vode s dokumentima i propisima Republike Hrvatske i Europske unije sa svrhom unapređenja komunalne usluge, zaštite okoliša i zaštite zdravlja ljudi.

Dosad je izrađena projektna dokumentacija za cijelu duljinu od 20.303 m mreže odvodnje, izgradnju dva uređaja za pročišćavanje, ishođene su lokacijske dozvole za sustav mreže odvodnje, te je u tijeku rješavanje imovinskopravnih odnosa.

Više o samom projektu na: http://lineal2.si/krapinske-pregrada/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda

Skip to content