DRUGI POZIV POTROŠAČIMA ZA RACIONALNU POTROŠNJU VODE IZ SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE

Prikaži sve

Radi izrazito nepovoljnih hidroloških prilika, nepovoljnog stanja izdašnosti izvorišta „Pregrada“ te alarmantnog stanja sigurnosti vodoopskrbnog sustava, VIOP d.o.o. poziva potrošače javnog vodoopskrbnog sustava Pregrada na racionalnu i odgovornu potrošnju vode radi osiguranja stabilnosti i održivosti vodoopskrbnog sustava i očuvanja redovne opskrbe vodom.

Obzirom na hidrološki nepovoljne prilike uzrokovane dugotrajnom sušom, uz činjenicu da je javni vodoopskrbni sustav ostao na jednom aktivnom zdencu „B-2“ koji radi smanjenom izdašnošću, radi sigurnosti očuvanja redovne opskrbe vodom potrošača mole se potrošači da ne koriste vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava za potrebe:

  • zalijevanja javnih i privatnih zelenih površina, vrtova i sportskih terena;

  • pranje javnih i privatnih asfaltnih površina, ulica i trgova;

  • punjenje privatnih bazena vodom iz javnog vodoopskrbnog sustava.

 

Uz sve navedeno, a imajući pritom u vidu nužnost i prioritet održavanja razine sigurnosti opskrbe vodom svih potrošača vodoopskrbnog sustava, molimo potrošače za razumijevanje, provedbu mjera navedenih u ovom pozivu i razumno korištenje pitke vode. Ukoliko neće doći do smanjenja sadašnje visoke razine potrošnje vode, uslijediti će stanje neodrživosti vodoopskrbnog sustava kao i daljnjih redukcija vode.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju!

Skip to content