IZGRADNJA CJEVOVODA PODSUSTAVA ŽOLEKOV BREG

TROMEĐA – IZGRADNJA CJEVOVODA PODSUSTAVA ŽOLEKOV BREG

Temeljem mjere 7.2.1 „Ulaganja u  građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“, sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan je Ugovor o financiranju.

Time je osigurano financiranje izgradnje glavnih opskrbnih cjevovoda podsustava „Žolekov Breg“ i tlačnog cjevovoda CS „Košenine“ – VS „Žolekov breg“.

Ukupni iznos prihvatljivog ulaganja iznosi 4.781.799,72 kuna.

Odobreni iznos potpore je 4.632.943,00 kuna, a intenzitet potpore se ostvaruje u visini od 100%. Sufinanciranje: Republika Hrvatska 15%,  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 85%

Provedba javne nabave za odabir izvođača je završena (HIS d.o.o., Donja Višnjica), kao i jednostavna nabava za stručni nadzor (Solum inženjering d.o.o., Zagreb).

Obavljena je II faza kontrole, te je 13. kolovoza 2020. dobivena Odluka o dodijeli sredstava.

U rujnu 2020. godine započeti će izgradnja cjevovoda podsustava visoke zone „Žolekov breg“: tlačni cjevovod od c.s.“Košenine“ do vodospremnika „Žolekov breg“ DN 90 mm (PEHD cijevi), L= 832,64  m i glavni opskrbni cjevovodi DN 90mm – DN 140 mm (PEHD cijevi) ukupne dužine 9.882,75 m za opskrbu vodom potrošača u naseljima Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora.

Opći ciljevi ovog projekta jesu:

  • Gradnja i unapređenje sustava javne vodoopskrbe;
  • Poticanje ruralnog razvoja;
  • Uređenost, dostupnost i održivost komunalne infrastrukture;
  • Odgovorno planiranje i upravljanje prostorom;

Dio stanovništva krajnje zapadnog dijela grada Pregrade, visokih zona Druškovec Gora i Brezno Gora općine Hum na Sutli i visoke zone Desinić Gore općine Desinić, na području naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora vodom se opskrbljuje putem lokalnih vodovoda ili kopanih bunara. Nedostatna količina i loša kvaliteta tih voda ne udovoljavaju odredbama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 128/15.), te ne zadovoljavaju potrebe stanovništva predmetnih naselja za vodom za ljudsku potrošnju.

Rješavanje navedenog problema jest proširenje javnog vodoopskrbnog sustava na ruralna područja visoke zone naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora kako bi se omogućila opskrba stanovništva tih naselja zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju.

Neposredan cilj projekta je osigurati opskrbu vodom iz sustava javne vodoopskrbe područja tromeđe grada Pregrada, općine Desinić i općine Hum na Sutli koje čine potrošači visokih zona naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora.

Očekivani rezultat projekta je izgradnja cjevovoda podsustava visoke zone „Žolekov Breg“: glavni opskrbni cjevovodi visoke zone „Žolekov Breg“ i tlačni cjevovod CS „Košenine“ – VS „Žolekov Breg“.

Realizacijom projekta izgradnje vodoopskrbnog podsustava visoke zone „Žolekov Breg“ bilo bi riješeno osiguranje javne vodoopskrbe na području naselja Vinagora-Mala Gora, Druškovec Gora, Brezno Gora i Desinić Gora.

 

Skip to content