Izgradnja vodospremnika „Vinagora“

Radovi na izgradnji vodospremnika „Vinagora“ zapremine V=200 m³ su završeni krajem 2016. godine. Ukupna vrijednost investicije (2015 i 2016. godine) bila je 1.696.985,76 kuna. Investicijom će se osigurati opskrba vodom zapadnog dijela Pregrade. Opskrba vodom „visoke zone“ područja Vinagore temelji se na proširenju vodovoda „Pregrada“, a u sklopu razvoja vodoopskrbnog sustava na području podsustava „Vinagora“ već su izgrađeni crpna stanica „Višnjevec“ i magistralni cjevovodi podsustava Vinagora, ukupne vrijednosti 3.947.580,65 kuna. Izgradnjom vodospremnika “Vinagora”, vodoopskrbni podsustav Vinagora biti će u potpunosti funkcionalan.

Projekt je financiran iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU, u sklopu programa 2007.-2013.

Financije za ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini od 1.699.955,57 kuna osigurane su dijelom iz sredstava Europske Unije (1.444.962,24 kuna), a ostala sredstva osigurana su od sufinancijera Hrvatskih voda (84.997,77 kuna), VIOP-a d.o.o. (120.696,85 kuna) i Grada Pregrade (49.298,71 kuna).

Izvođač radova bio je Niskogradnja Hren d.o.o. iz Donje Stubice, a uslugu stručnog nadzora provodio je Bomat-projekt iz Zagreba.

Skip to content