Izgradnja VS Žolekov breg

Vodospremnik ”Žolekov breg”

U lipnju 2018. godine započeli su radovi na izgradnji vodospremnika „Žolekov Breg“ i crpne stanice „Košenine“, koji čine dio podsustava visoke zone  ”Žolekov breg” – opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli

Vodospremnik „Žolekov Breg“ smješten je na koti 492,50 mn.m., te je tako postao vodospremnik na najvišoj visini u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Izvršen je otkup i parcelacija zemljišta potrebnog za smještaj vodospremnika „Žolekov Breg“. Putem provedenog postupka javne nabave, a temeljem odabira ekonomski najpovoljnije ponude, za izgradnju vodospremnika Žolekov Breg i crpne stanice Košenine odabran je izvođač radova zajednica ponuditelja „HIS“ d.o.o. Donja Višnjica i „PTMG“ Gornji Stupnik  (u vrijednosti od 1.804.722,39 kuna bez PDV-a). Temeljem Zahtjeva za ponudom stručnog nadzora, nadzor nad radovima izvodi Institut IGH d.d. (u vrijednosti od 50.600,00 kuna bez PDV-a). Također, skopljeni su Ugovori sa HEP – Operatorom distribucijskog sustava d.o.o., o priključenju crpne stanice Košenine, te o priključenju vodospreme Žolekov Breg, a troškovi priključenja iznose 29.808,00 kuna bez PDV-a.

Ovaj projekt sufinancira se od strane Hrvatskih voda u iznosu od 80% ukupne investicije, temeljem Ugovora o sufinanciranju Građenja vodnih građevina na području vodoopskrbne zone Hrvatsko zagorje, Područje vodoopskrbnog sustava Pregrade. Također, uz VIOP d.o.o. u sufinanciranje su se uključili i Općina Hum na Sutli (Humvio d.o.o.) i Općina Desinić.

Skip to content