Izjava o pristupačnosti mrežne stranice

VIOP d.o.o. (Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.) nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju: www.viop.hr

STUPANJ USKLAĐENOSTI


Mrežna lokacija www.viop.hr djelomično je usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ


Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:
  • struktura stranice je složena i zbijena
  • pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi
  • svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini
  • sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  • *.pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a *.doc i *.xlsx datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje
  • neke slike sadrže tekst, pa ih čitači ekrana ne mogu pročitati
VIOP d.o.o. radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI


Ova je izjava sastavljena 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene VIOP-a d.o.o.
Izjava je zadnji put preispitana 3. studenog 2020. VIOP d.o.o. će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT


Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste VIOP d.o.o..
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.viop.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: info@viop.hr, telefonom 049 376 126 ili poštom na adresu: Niskogradnja d.o.o., Stjepana Radića 17, 49218 Pregrada.

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA


Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
Skip to content