Obavijesti

22/08/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 22.08.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u utorak, 22.08.2017. godine, u razdoblju od 12,00 do 15,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
26/07/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 26.07.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u srijedu, 26.07.2017. godine, u razdoblju od 08,00 do 15,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
14/07/2017

Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II. faze izgradnje UPOV-a (biološki dio) u Krapinskim Toplicama i za proširenje sustava odvodnja i izgradnje UPOV-a u Pregradi

Zagorski vodovod d.o.o. je u sklopu Operativnog programa „Zaštita okoliša“ za razdoblje od 2007. – 2013. godine, u svrhu realizacije projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje […]
27/06/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 28.06.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u srijedu, 28.06.2017. godine, u razdoblju od 08,00 do 10,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
19/06/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 19.06.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u ponedjeljak, 19.06.2017. godine, u razdoblju od 12,00 do 16,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
16/06/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 16.06.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u petak, 16.06.2017. godine, u razdoblju od 08,00 do 11,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
09/06/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 09.06.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u petak, 09.06.2017. godine, u razdoblju od 09,30 do 12,00 sati, zbog radova na sanaciji […]
08/06/2017

Obavijest o privremenoj obustavi isporuke vode na dan 08.06.2017.

Obavještavaju se građani grada Pregrade, potrošači vode VIOP d.o.o. da će u četvrtak, 08.06.2017. godine, u razdoblju od 07,30 do 11,00 sati, zbog radova na sanaciji […]