Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade donesena Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj

Prikaži sve

Dana 10.11.2015  na 17. sjednici Gradskog vijeća usvojena je 14. točka dnevnog reda, te je donesena Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj. Radi izgradnje i ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje, uvedena je naknada za razvoj u iznosu od 1,00 kn po potrošenom m³ vode, a navedena sredstava su po članku 3. Odluke namijenjena isključivo za otplatu kredita i glavnice koji će se podići za izgradnju komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju.

Naime, financiranje komunalnih vodnih građevina propisuje se Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva (“NN” broj 153/09, 90/11, 56/13 i 154/14).

Sredstva za financiranje vodnoga gospodarstva – komunalnih vodnih građevina osiguravaju se iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici vodnog sustava, odnosno onečišćivači voda.

Usporedba cijena distribucije vode (u kunama) distributera u KZŽ za 10 m3vode (prosječna potrošnja za jedno domaćinstvo):

VIOP Crpilište Pregrada VIOP Crpilište HUMVIO ZAGORSKI VODOVOD KRAKOM HUMVIO
OSNOVNA CIJENA 61,90 84,80 82,90 64,90 85,60
NAKNADA ZA KORIŠTENJE 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50
NAKNADA ZA ZAŠTITU 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50
NAKNADA ZA RAZVOJ 10,00 10,00 5,00 20,00 2,50
FIKSNI DIO 13,50 10,00 15,00 15,00 20,00
PDV (na osnovnu cijenu i fiksni dio) 9,81 12,32 12,73 10,39 13,73
Ukupno za 10 m³ (kuna) 137,21 159,12 157,63 152,29 163,83

Iz prikazanog je vidljivo da je povećanje mjesečnog računa za 10,00 kuna još uvijek najmanji iznos računa prosječne mjesečne potrošnje za jedno kućanstvo u KZŽ.

Odluka će se primjenjivati od 01.01.2016. godine.

Skip to content