Nova Odluka o cijeni vodnih usluga

Prikaži sve

Vodoopskrba i odvodnja Pregrada je dana 21.09.2022. godine, donijela novu Odluku o cijeni vodnih usluga koja će se primjenjivati od 01.10.2022. godine.

Ovom se odlukom određuje područje pružanja vodne usluge, vrsta vodne usluge, tarifa vodne usluge, način obračuna i plaćanja cijene vodne usluge, javna davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge te cijena vodne usluge pražnjenja otpadnih voda iz individualnih sustava.

Sukladno članku 109. Zakona o vodnim uslugama za ovu Odluku zatražena je i ishođena suglasnost gradonačelnika odnosno načelnika jedinica lokalne samouprave na vodoopskrbnom području.

Razlozi donošenja nove odluke o cijeni vodnih usluga su povećani troškovi poslovanja, zbog kojih dosadašnja cijena vodne usluge nije dostatna za pokrivanje poslovanja i osiguranje svih tehničko-organizacijskih uvjeta za stabilnost distribucije vode. Troškovi održavanja vodoopskrbnog sustava (komunalnih građevina i opreme), troškovi održavanja strojeva i vozila, troškovi rada, materijala, energenata, i svih usluga u kontinuiranom su povećanju, a što je naročito izraženo u zadnjih godinu dana.

Novom odlukom cijena vodne usluge ujednačava se za cijelo vodoopskrbno područje na kojem VIOP d.o.o. isporučuje vodne usluge, sa osnovnom cijenom vode od 7,79 kn/m³ (varijabilni dio), i osnovnom cijenom mjesečne naknade za opskrbnu uslugu u iznosu od 15,00 kn (fiksni dio).
Odluku o cijeni vodnih usluga i Cjenik možete pogledati u prilogu.

Odluka o cijeni vodnih usluga

Cjenik vodnih usluga – VIOP d.o.o.

Skip to content