O nama

Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o. (VIOP d.o.o.) pregradsko je poduzeće osnovano u prosincu 2013. godine, te je u 100% vlasništvu Grada Pregrade. Bavi se djelatnošću javne vodoopskrbe i javne odvodnje. VIOP d.o.o. opskrbljuje vodom oko 7.500 stanovnika preko ukupno više od 2.500 priključaka.

U sustav javne vodoopskrbe uključena su 2 zdenca, 7 vodospremnika, 4 crpne stanice te 2 hidrostanice. Ukupna duljina vodovodne mreže iznosi 197 km.

Postojeći kanalizacijski sustav funkcionira kao mješoviti sustav odvodnje tj. prikupljaju se oborinske, kućanske i tehnološke vode s kontroliranim i nekontroliranim ispustima u vodotok Kosteljina. U planu je izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) te rekonstrukcija postojećeg i proširenje sustava javne odvodnje.

Opći podaci tvrtke

Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o.

Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada

tel: 049/376-126, fax: 049/377-447

e-mail: info@viop.hr

MB: 4146158

OIB: 73492360733

IBAN: HR9023400091110624262

Račun za naplatu vode: HR6023400091510624284

Uprava:
Krunoslav Kolar, struč. spec. ing. aedif., direktor

Nadzorni odbor:
mr.sc.Robert Baričević, dipl.oec., predsjednik
Josip Gajšak, zamjenik predsjednika
Miljenko Ilijaš, član

Skip to content