OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA VIOP-a D.O.O. O UKIDANJU RADA BLAGAJNE U UPRAVI DRUŠTVA

Prikaži sve

Poštovani korisnici,

Društvo VIOP d.o.o. radom blagajne u upravi društva, odnosno novčarskim poslovanjem putem uplatno-isplatnih transakcija gotovim novcem, podliježe primjeni Zakona o zaštiti novčarskih institucija (NN 56/15, 46/21).

Posljednjim izmjenama Zakona (NN 46/21) detaljno su definirane mjere zaštite novčarskog poslovanja, a koje su tehnički izrazito zahtjevne i kompleksne u odnosu na obujam novčarskog poslovanja koje obavlja društvo VIOP d.o.o. kroz rad blagajne.

S obzirom na navedeno, ukida se rad blagajne u upravi društva.

Kako bi svojim korisnicima omogućili jednostavnije plaćanje u ostalim novčarskim institucijama, biti će uložena dodatna sredstva u programska rješenja pripreme uplatnica sa barkodovima za sve usluge koje nudimo.

Blagajna u upravi društva VIOP d.o.o. prestaje sa radom dana 18.02.2022. godine.

Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

Skip to content