Povjerenstvo za reklamacije

Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u najrazličitijim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja. Zakoni su oblikovani kako bi se zaštitilo potrošače od nepoštene i agresivne poslovne prakse, i ujedno zaštitilo od nelojalne konkurencije one tvrtke koje prema potrošačima posluju pošteno.

U pogledu javnih usluga trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u kojem trebaju biti zastupljeni predstavnici udruga za zaštitu potrošača. Povjerenstvo mora pisano odgovoriti potrošačima na zaprimljene reklamacije u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Povjerenstvo je drugostupanjsko tijelo koje odlučuje o reklamacijama potrošača koje se odnose na javnu uslugu iz djelatnosti opskrbe vodom za piće te odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Temeljem članka 24. stavka 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) i Odluke o osnivanju Povjerenstva za rješavanje reklamacija potrošača donijete 10. listopada 2014. od strane Uprave trgovačkog društva VIOP d.o.o., osnovano je Povjerenstvo za rješavanje reklamacija potrošača u sljedećem sastavu:

  • Igor Cajhen, dipl.ing. – član, predsjednik Povjerenstva;
  • Ksenija O. Herak, dipl.iur. – članica, zamjenica predsjednika Povjerenstva;
  • Nikola Plačko, dipl.ing.polj. – član Povjerenstva;
  • Renata Posavec – zamjenica člana Povjerenstva;
  • Darko Hrestak – zamjenik člana Povjerenstva.

Građani se navedenom povjerenstvu mogu obratiti na adresu S. Radića 17, 49 218 Pregrada, te putem e-maila info@viop.hr .

O djelokrugu Povjerenstva saznajte više uvidom u njegov Poslovnik o radu.

Skip to content