Prezentacija studijske dokumentacije i tehničkih rješenja sustava odvodnje

Prikaži sve

Početkom mjeseca veljače u Gradskoj vijećnici grada Pregrade održana je prezentacija studijske dokumentacije i tehničkih rješenja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Pregrada. Prezentaciju su vodili direktorica VIOP-a Vesna Zagvozda, te predstavnici projektantske tvrtke Lineal d.o.o. iz Maribora Nenad Šikman, Jani Trojner i Peter Grginič.

Kao partneri Zagorski vodovod, općina Krapinske Toplice i Vodoopskrba i odvodnja Pregrada, krajem 2014., sa Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama, potpisali su Ugovor o sufinanciranju projekta „Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i II faze izgradnje UPOV-a u Krapinskim Toplicama, Dokumentacija za proširenje sustava odvodnje i izgradnje UPOV-a u Pregradi“. Nakon toga potpisan je Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava. Ukupan iznos projekta iznosi 1.992.500,00 kuna, od toga je iznos bespovratnih sredstva iz EU fonda 1.693.625,00 kuna. Za aglomeraciju Pregrada, predviđa se otprilike pola vrijednosti ukupne investicije.

Postojeći kanalizacijski sustav funkcionira kao mješoviti sustav odvodnje, što znači da prikuplja oborinske, kućanske i tehnološke vode, s kontroliranim i nekontroliranim ispustima u vodotok Kosteljina. Budući da postojeće stanje kanalizacije nije zadovoljavajuće, pored izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV- a), potrebno je rekonstruirati postojeći sustav, proširiti i dovršiti sekundarnu mrežu odvodnje, izvesti sve prespoje sekundarne mreže na glavne kolektore i time dovesti sustav javne odvodnje do pune funkcionalnosti.

Zemljište za izgradnju UPOV-a  otkupljeno je u rujnu 2015., a u tijeku je projektiranje kanalizacijske mreže, UPOV-a, te izrada studijske dokumentacije.

Prezentacijom se dao kratki osvrt rezultata studije izvodljivosti, tehničkih rješenja sustava odvodnje i tehnologije pročišćavanja – tehnologije UPOV-a u odnosu na problematiku izgrađenih, postojećih sustava koji su dominantno mješoviti, te implementacijom novih sustava koji su isključivo fekalni.

Rješavanje odvodnje grada Pregrade od izuzetne je važnosti za razvoj grada te poboljšanje kvalitete življenja za sve naše građane.

Prezentacija tehničkih rješenja:

2016-02-03 Predstavitev PREGRADA – studija izvodljivosti – končna-korekcija25 2-pdf

Skip to content