PRIOPĆENJE – UREDBA O USLUŽNIM PODRUČJIMA

Prikaži sve

Na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2021. donijela Uredbu o uslužnim područjima (NN 147/2021). Navedeni Zakon i odgovarajući podzakonski akti trebali bi urediti područje vodoopskrbe u kojemu je do sada poslovalo oko 170 vodoopskrbnih tvrtki koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Svi postojeći javni isporučitelji vodnih usluga na uslužnom području dužni su se pripojiti javnom isporučitelju vodnih usluga koji je društvo kapitala, a koje je određeno Uredbom o uslužnim područjima kao društvo preuzimatelj, a društvo preuzimatelj je dužno prihvatiti pripajanje, u roku od šest mjeseci od dana od stupanja na snagu predmetne Uredbe. Provedbom Uredbe u Krapinsko zagorskoj županiji uspostavit će se jedno uslužno područje s jednim isporučiteljem vodnih usluga, Zagorskim vodovodom, kojem se pripajaju sve vodoopskrbne tvrtke koje su do sada poslovale na tom području, među kojima i pregradski VIOP d.o.o.

Iako je VIOP d.o.o. do sada uspješno poslovao sam, uz financijsku stabilnost, učinkovitost i konstantni razvoj, kao i mnoge druge vodoopskrbne tvrtke u vlasništvu lokalnih jedinica, mora poštovati zakonske odredbe i pripojiti se Zagorskom vodovodu.

Naglašavamo kako će se građani Pregrade i dalje opskrbljivati vodom iz pregradskih izvorišta, a reorganizacijom bi se, između ostaloga, trebali postići veći kapaciteti za provedbu potrebnih investicija na postojećim područjima pružanja vodnih usluga, primjerice u izgradnji sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Zagorski vodovod, kojem će se VIOP d.o.o. pripojiti javna je tvrtka koja će biti u vlasništvu lokalnih samouprava, u kojem će Grad Pregrada imati udio i pravo glasa pri donošenju odluka na temelju svog udjela, budući da VIOP d.o.o. u Zagorski vodovod ulazi sa najvećim temeljnim kapitalom između vodoopskrbnih tvrtki koje se pripajaju.

Grad Pregrada zalagat će se u postupku pripajanja da u Pregradi ostane podružnica sa svim dosadašnjim zaposlenicima VIOP-a, što je garancija da će se postojeći vodoopskrbni sustav i dalje redovito održavati i unapređivati.

Skip to content