Projektiranje tromeđe

Sa Institutom IGH d.d. iz Zagreba na temelju provedenog postupka nabave bagatelne vrijednosti, sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za Podsustav visoke zone ”Žolekov breg” opskrba vodom tromeđe grada Pregrade, općine Desinić i općine Hum na Sutli.

Za opskrbu vodom navedenog područja potrebno je izgraditi Crpnu stanicu „Košenine“ Q= 3,0 l/s, tlačni cjevovod od CS „Košenine“ do VS „Žolekov Breg“ duljine 820 metara, Vodospremnik „Žolekov Breg“, V= 100 m3 (kota preljeva +494 m.n.m.), te opskrbne cjevovode za potrošače u naseljima Mala Gora, Velika Gora, Vrhi Vinagorski, Brezno gora i Desinić Gora.

Ugovorena vrijednost iznosi 179.800,00 kuna. U sufinanciranje projekta uključili su se i grad Pregrada, Humvio d.o.o. i općina Desinić (udjeli sufinanciranja određeni su prema postocima domaćinstava koji će se priključiti na vodoopskrbnu mrežu).

Poslovi iz ovog Ugovora sastoje se od prethodnih radova – geodetske izmjere s izradom odgovarajućih posebnih geodetskih podloga i razrada tehničkog rješenja izrade Idejnih projekata, izrade Glavnih projekata, izrade Izvedbenih projekata te natječajne dokumentacije za izvođenje radova.

Skip to content