Sanacija gubitaka

Radovi na sanaciji gubitaka u vodoopskrbnom sustavu grada Pregrade su završili. Izvedeni su svi radovi investicije vrijedne 1.611.280,86 kuna. Također, u studenom 2016. godine potpisan je II. Dodatak Ugovoru na vrijednost od 268.850,05 kuna (za dodatne radove i opremu za detekciju gubitaka i propuštanja na cjevovodima), tako da će se cjelokupno područje vodoopskrbnog sustava Pregrada pokriti PMAC sustavom mjerenja i sanacije gubitaka.

Financiranje ove investicije se provodilo prema Planu upravljanja vodama za 2016.godinu (građenje vodnih građevina na području vodoopskrbne zone Hrvatsko Zagorje, područje vodoopskrbnog sustava Pregrada), a sredstva za sufinanciranje osigurale su Hrvatske vode u iznosu od 80%, te VIOP d.o.o. u iznosu od 20% ukupno Ugovorenih radova. Radovi su podrazumijevali ugradnju mjerno regulacijske opreme u vodoopskrbni sustav, opreme za daljinski nadzor protoka i tlakova u vodovodnoj mreži i opremanje nadzorno-upravljačkog centra u sjedištu tvrtke VIOP d.o.o.

Gubici su trenutno su smanjeni za cca 15%. Očekuje se i daljnje smanjenje gubitaka za još oko 10% nakon podešavanja mjerno regulacijske opreme, te saniranja detektiranih kvarova. Izvođač radova bio je IMGD d.o.o. iz Samobora, a stručni nadzor provodio je Institut IGH d.d. iz Zagreba.

Skip to content