Svjetski dan voda

Prikaži sve

Logo-Svjetski-dan-voda-400x323

Na današnji dan diljem svijeta obilježava se Svjetski dan voda. Na konferenciji Ujedinjenih naroda o okolišu i razvitku (UNCED) u Rio de Janeiru 1992. dana je inicijativa temeljem koje je Generalna skupština UN-a usvojila deklaraciju, te je od 22.3.1993. po prvi puta obilježen Svjetski dan voda.

Bez vode nema života i stoga je ona vrlo dragocjeni resurs, no nažalost u mnogim zemljama svijeta pitka voda nije svima dostupna.

Voda je život i stoga cijenimo njezinu važnost, racionalno je koristimo i čuvajmo od zagađenja!

Skip to content