Vodoopskrba

Sustav vodoopskrbe „Pregrada“ osigurava vodu za ljudsku potrošnju na području Grada Pregrade, dijela općine Đurmanec (naselje Prigorje), dijela općine Petrovsko (naselja Svedruža i Štuparje) i dijela općine Krapinske Toplice (naselje Mala Erpenja).

U sklopu vodoopskrbnog sustava nalazi se 7 vodosprema ukupnog kapaciteta V= 1400 m3, 4 crpne stanica i 2 hidrostanice za povećanje tlakova u vodoopskrbnoj mreži, a sve to se nadzire pomoću nadzorno-upravljačkog sustava kojim se prate ključni parametri: protok vode (trenutni i ukupni), nivo vode u bazenima, razina vode u zdencima, te rad crpki u crpnim stanicama.

Objekti

Izvorište:

B-1 sa kapacitetom Q= 20,0 l/s

B-2 sa kapacitetom Q= 17,8 l/s

Vodospremnici:

LENARD I (PREGRADA) V= 100 m3, kota preljeva +261,0 m.n.m.

LENARD II V= 300 m3, kota preljeva +308,0 m.n.m.

BUKOVJE V= 100 m3, kota preljeva +455,0 m.n.m.

SOPOT V= 200 m3, kota preljeva +255,0 m.n.m.

PREMRLI V= 400 m3, kota preljeva +261,0 m.n.m.

VINAGORA V= 200 m3, kota preljeva +428,0 m.n.m.

PLEMENŠĆINA V= 100 m3, kota preljeva +451,0 m.n.m.

Crpne stanice:

LENARD I Q= 8 l/s Hman= m.n.m.

LENARD II Q= 2,5 l/s, Hman= 165,0 m.n.m.

PREMRLI Q= 3,5 l/s, Hman= 235,0 m.n.m.

VIŠNJEVEC Q= 3,5 l/s, Hman= 168,0 m.n.m.

Hidrostanice:

KOSTELSKO I Q= 5,0 l/s, Hman= 69,8 m.n.m.

KOSTELSKO II Q= 2,5 l/s, Hman= 41,5 m.n.m.

Skip to content