Zakoni, uredbe i pravilnici

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

Zakon o vodama

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva

Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga

Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju

VIOP d.o.o. – Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga – studeni 2016.

Pravilnik o testiranju na droge i alkohol_VIOP

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja računa

Procedura kontrole isporuka

Procedura naplate prihoda

Etički kodeks VIOP

Pravilnik o jednostavnoj nabavi