Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI

Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte izjavu o povjerljivosti.

Službenom web stranicom http://viop.hr upravlja Društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA PREGRADA, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: VIOP d.o.o.) sa sjedištem u Pregradi na adresi: Stjepana Radića 17, OIB: 73492360733.

U postupku obrade osobnih podataka i zaštite pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka VIOP d.o.o. obveznik je primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Uredba (EU) 2016/679, u nastavku: Uredba).

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci kao što su: ime i prezime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.

VIOP d.o.o. prikuplja podatke o korisnicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo i obvezujemo se zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih korisnika u skladu sa Uredbom. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su tipodaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici Društva VIOP d.o.o.odgovorni su za poštivanje načela zaštite povjerljivosti. VIOP d.o.o. prije zaprimljenih podataka korisnika informira korisnike o svrsi i načinu obrade i korištenja prikupljenih podataka.

Ni pod kojim uvjetima nećemo bez vaše izravne suglasnosti prenijeti, prodati ili ustupiti osobnepodatke korisnika trećim stranama, osim u slučajevima u kojima bi se to zahtijevalo od nas nanačin i pod uvjetima utvrđenim posebnim zakonima.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti prema službeniku za zaštitu osobnih podataka.

Izjava se primjenjuje od 25.05. 2018. do opoziva od strane VIOP d.o.o.


 

Skip to content